Đèn thả DTKDD1015/8, DTK0318/8, DTK0319/8

Code:              DTKDD1015/8, DTK0318/8, DTK0319/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø60×100 cm, Ø80×100 cm