Đèn thả DY112-4, DY112-1, DY113

Code:              DY112-4, DY112-1, DY113

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø80×100 cm, Ø35×100 cm, Ø18×100 cm