Đèn thả DY119-2, DY115, DY116-2, DY118-7

Code:              DY119-2, DY115, DY116-2, DY118-7

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø70×100 cm, 50×100 cm, 45×100 cm