Đèn thả DTKDW106, DTKD417/7,DTKD222, DTKD310-A

Code:              DTKDW106, DTKD417/7,DTKD222, DTKD310-A

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø45×100 cm, Ø42×100 cm, 50×200 cm