Đèn thả DTKB-1, DTKA-1, DTKC, DTKD405

Code:              DTKB-1, DTKA-1, DTKC, DTKD405

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø400×1000 mm, Ø300×1000 mm, Ø280×1000 mm