Đèn thả DTKD400, DTKD401, DTKD231-1, DTKD001/6

Code:              DTKD400, DTKD401, DTKD231-1, DTKD001/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø400×1000 mm, Ø280×1000 mm, Ø300×1000 mm