Đèn thả DTKD206, DTKD, DTKA111, DTKD238/3

Code:              DTKD206, DTKD, DTKA111, DTKD238/3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø25×100 cm, Ø30×100 cm, Ø35×100 cm