Đèn trụ cổng S7160, S7162, 8635, 6852

Code:              S7160, S7192, 8635, 6852

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn trụ cổng

Loại bóng:      1 x  E27

Kích thước:    200 x 350 mm, 250 x 350 mm, 300 x 350 mm