Đèn tường 2214-1, 2215-1, 2149-1, 2113-1

Code:              2214-1, 2215-1, 2149-1, 2113-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     160 x 210 x 270 mm, 160 x 210 x 270 mm