Đèn tường 2099-1, 2100-1, 2071-1, 2029-1

Code:              2099-1, 2100-1, 2071-1, 2029-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:  180 x 100 x 300 mm, 160 x 100 x 300 mm