Đèn tường DYW113, 2156-1, 21551, 2080-1

Code:              DYW113, 2156-1, 2155-1, 2080-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:      160 X 250 mm, 130 x 200 x 250 mm