Đèn tường DV3057/1, DV5151/1, DV1031/1

Code:              DV3057/1, DV5151/1, DV1031/1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:      100 X 380 mm, 150 X 400 mm

 

 

 

Loại bóng:       Đuôi E27 (tặng kèm bóng sợi tóc)