Đèn tường DV1925/1, DV1926/1, DV1898/1

Code:              DV1925/1, DV1926/1, DV1898/1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     120 x 150 x 180 mm, 140 x 200 x 250 mm