Đèn tường DV1753/1, DV1757/1, DV1804/1

Code:              DV1753/1, DV1757/1, DV1804/1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     150 x 150 x 200 mm, 100 x 150 x 250 mm