Đèn tường DV6658, DV6659, DV6637

Code:              DV6658, DV6659, DV6637

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:      160 x 200 mm, 200 x 280 mm