Đèn tường DV-6698, DV6702, DV-6602

Code:              DV-6698, DV6702, DV-6602

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:       220 x 280 mm, 200 x 280 mm