Đèn tường 1364C-1, 1364D-1, 1421A-1

Code:             1364C-1, 1364D-1, 1421A-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   130 x 240 x 150 mm, 130 x 300 x 170 mm