Đèn tường 847-1, 64176-1, 2822-1, 2680-1

Code:              847-1, 64176-1, 2822-1, 2680-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     130 x 240 x 150 mm, 130 x 300 x 170 mm