Đèn tường 2743, 2737, 64550, 64551

Code:             2743, 2737, 64550, 64551

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     130 x 260 x 170 mm, 130 x 300 x 170 mm