Đèn tường 21015A, 21002C, 21035C, 21075B

Code:              21015A, 21002C, 21035C, 21075B

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:       140 x 270 x 80 mm, 225 x 260 x 110 mm