Đèn tường 21180C, 21163C, 23021F, 23034F

Code:             21180C, 21163C, 23021F, 23034F

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     130 x 210 x 80 mm, 130 x 320 x 80 mm