Đèn tường cổ điển B10065W, B2035W, B10011W, 

Code:              B10065W, B2035W, B10011W, 

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường cổ điển

Loại bóng:      1 x E27

Kích thước:    15 x 8 x 44 cm, 23 x 10 x 26 cm, 34 x 12 x 33 cm