Đèn tường DY5001, DY5002, DY5004

Code:              DY5001, DY5002, DY5004

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     35 x 10 cm, Ø15 cm