Đèn tường đồng nến 1865, 1872

Code:            1865, 1872

Xuất sứ:        Nhập khẩu

Thiết kế:        Đèn tường đồng nến

Loại bóng:     Đuôi E14

Kích thước:    34 x 36 x 36 cm, 13 x 36 x36 cm