Đèn tường đồng nến TN846, TN826, TN837, TN8819, TN8821

Code:            TN846, TN826, TN837, TN8819, TN8821

Xuất sứ:        Nhập khẩu

Thiết kế:        Đèn tường đồng nến

Loại bóng:     Đuôi E14

Kích thước:   19 x 25 x 41 cm, 38 x 26 x 41 cm,