Đèn tường đồng DVC1506, DVC1551, DVC1208-2

Code:              DVC1506, DVC1551, DVC1208-2

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường đồng cổ

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:      Ø26 x 40 cm