Đèn tường A6241, A6295, A6272, A6266

Code:             A6241, A6295, A6272, A6266

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Led

Kích thước:   280 mm, 1220 mm