Mâm ốp trần led

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn mâm ốp trần

Loại bóng:        Led có chế độ chuyển màu trắng/vàng/vàng ấm