Mâm ốp trần pha lê MLPL 5103, MLPL 5113

Code:              MLPL5130, MLPL5113

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn mâm ốp trần led

Loại bóng:      Led có chế độ chuyển màu trắng/vàng/vàng ấm

Kích thước:     110 x 80 cm