Mâm ốp trần pha lê MLPL 5109, MLPL 5116/800, MLPL 5115/800

Code:              MLPL5109, MLPL5116/800, MLPL5115/800

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn mâm ốp trần

Loại bóng:      Led có chế độ chuyển màu trắng/vàng/vàng ấm

Kích thước:      110 x 80 cm, Ø80 cm