Quạt trần đèn QD013, QD042A, QD050A, QD49A, QD032A

Code:              QD013, QD042A, QD050A, QD49A, QD032A

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Quạt trần đèn cánh gỗ

Cấp độ gió:      3 cấp độ: mạnh, vừa, yếu

Loại bóng:       5 x E24

Kích thước:     Ø1220 mm