Quạt trần đèn QD2002/32, QD7005/42, QD8002/42, QD8807, QD9902/42, QD089/42

Code:              QD2002/32, QD7005/42, QD8002/42, QD8807, QD9902/42, QD089/42

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Quạt trần đèn pha lê

Cấp độ gió:      3 cấp độ: mạnh, vừa, yếu

Loại bóng:       Led có 3 chế độ chuyển đổi màu trắng/vàng/vàng ấm

Kích thước:      Ø1220 mm, Ø1070mm