Quạt trần đèn QD 013

Code:              QD013

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Quạt trần đèn gỗ cổ điển

Kích thước:    Ø1320 mm

Cấp độ gió:    3 cấp độ: mạnh, vừa, yếu

Loại bóng:      5 x E27